Η ηχορύπανση συνδέεται με καρδιακές παθήσεις


Η έκθεση στην κυκλοφοριακή ρύπανση και ο θόρυβος μπορούν μακροπρόθεσμα να προκαλέσουν αρτηριοσκλήρυνση, σύμφωνα με μια γερμανική μελέτη, η οποία για πρώτη φορά διερευνά τον τρόπο που σχετίζονται οι δύο αυτές καταστάσεις.
Η μελέτη, η οποία βασίστηκε σε στοιχεία από τη γερμανική μελέτη Heinz Nixdorf Recall, υπολόγισε τη μακροπρόθεσμη έκθεση 4.814 συμμετεχόντων σε σωματίδια ρύπων, οι οποίοι κατοικούν κοντά σε δρόμους με ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στη Ρώμη την Πέμπτη (18 Απριλίου), που οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας.
Για πρώτη φορά, η καρδιολογική μελέτη έλαβε επίσης υπόψη την ηχορύπανση που προκαλεί η οδική κυκλοφορία και τις επιπτώσεις της στις καρδιαγγειακές παθήσεις, όπως καταγράφεται από επιβεβαιωμένες δοκιμές.
Το επίπεδο της ομάδας δοκιμής της αθηροσκλήρωσης αξιολογήθηκε, εν συνεχεία, μέσω μέτρησης της αγγειακής αποτιτάνωσης στη θωρακική αορτή από την απεικόνιση της αξονικής.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε 4.238 άτομα, τα μικρά αιωρούμενα σωματίδια και η εγγύτητα σε μεγάλους οδικούς άξονες συνδέονται άμεσα με την αύξηση του επιπέδου της αορτικής αποτιτάνωσης. Για κάθε αύξηση του όγκου των σωματιδίων μέχρι 2,4 μικρόμετρα, ο βαθμός της ασβεστοποίησης αυξήθηκε κατά 20,7% και άγγιξε μέχρι και ένα επιπλέον 10% για κάθε 100 μέτρα εγγύτητας σε δίκτυο με έντονη κυκλοφορία.
Ο κυκλοφοριακός θόρυβος σχετίζεται με τον αυξημένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής
Η μελέτη διαπίστωσε επίσης μια αύξηση στην αθηροσκλήρωση, η οποία σχετίζεται με την ηχορύπανση κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Ο Δρ Hagen Kälsch από το Δυτικό-Γερμανικό Καρδιολογικό Κέντρο στο Essen επεσήμανε ότι η μακροχρόνια έκθεση στα αιωρούμενα σωματίδια της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στο θόρυβο της οδικής κυκλοφορίας είναι και τα δύο ανεξάρτητα συσχετιζόμενα με την υποκλινική αθηροσκλήρωση.
«Αυτές οι δύο μεγάλες κατηγορίες προκαλούμενες από εκπομπές των οχημάτων εξηγούν το συσχετισμό που έχει παρατηρηθεί  μεταξύ όσων διαμένουν κοντά σε οδικά δίκτυα υψηλής κυκλοφορίας και της υποκλινική αθηροσκλήρωση. Το σημαντικό μέγεθος του συσχετισμού υπογραμμίζει τη σημασία της μακροχρόνιας έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στην ηχορύπανση της οδικής κυκλοφορίας ως παράγοντες που ενισχύουν τον κίνδυνο για αθηροσκλήρωση», είπε ο Kälsch.
Η συσχέτιση μεταξύ της οδικής κυκλοφορίας και των καρδιακών παθήσεων έχει προταθεί ως θέμα σε προηγούμενες μελέτες.
Το 2012 μια μελέτη από τη Δανία έδειξε ότι η ηχορύπανση που προκαλεί η οδική κυκλοφορία ήταν σημαντικά συσχετιζόμενη με τον αυξημένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής. Για κάθε αύξηση 10 ντεσιμπέλ της έκθεσης σε θόρυβο, υπήρχε αύξηση 12% στον κίνδυνο καρδιακής προσβολής,  διαπιστώθηκε από τη μελέτη.
Τα σωματίδια και η ηχορύπανση πιστεύεται ότι δρουν μέσω παρόμοιων βιολογικών οδών, αυξάνοντας έτσι τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.
Και οι δυο παράγοντες  προκαλούν ανισορροπία στο αυτόνομο νευρικό σύστημα, το οποίο τροφοδοτεί τους πολύπλοκους μηχανισμούς που ρυθμίζουν την αρτηριακή πίεση, τα λιπίδια του αίματος, και το επίπεδο γλυκόζης.
Ιστορικό
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε μέτρα ενάντια σε περίπου 20 χώρες, ως ποινή για την αποτυχία τους να βελτιωθεί η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Ωστόσο, ορισμένες οργανώσεις υποστηρίζουν ότι ο νόμος είναι αναγκαίο να προβλέπει πιο αυστηρές κυρώσεις για να τιμωρεί την αδράνεια που επιδεικνύουν ορισμένα κράτη.
Η Επιτροπή αναμένεται να αναδιοργανώσει  προτύπων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα,  που ισχύουν από το 2008, το αργότερο μέχρι το 2013.
Τα επίπεδα ορισμένων από τους πιο επιβλαβείς ρύπους βρίσκονται σε άνοδο, μετά από μια δεκαετία μείωσης, και η έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος δείχνει ότι πάνω από το 95% των κατοίκων των μεγάλων αστικών κέντρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναπνέουν, τακτικά, επίπεδα όζοντος που υπερβαίνουν εκείνα που έχει συστήσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).
Oρόσημα
24 Απριλίου: Το Κοινοβούλιο καλείται να ψηφίσει πιο αυστηρούς κυρώσεις για τις εκπομπές διοξειδίου των αυτοκινήτων.