28 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) αφιερώνει φέτος (2013) την Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (ΑΥΕ) στην Πρόληψη των Επαγγελματικών Ασθενειών, οι οποίες συνεχίζουν να είναι η πρωταρχική αιτία θανάτου λόγω συνθηκών εργασίας.


Από τους 2,34 εκ. θανάτους επαγγελματικής αιτιολογίας, μόνο 321.000 (ποσοστό 14%) οφείλονται σε εργατικά ατυχήματα. Οι υπόλοιποι 2,02 εκ. θάνατοι (ποσοστό 86%) οφείλονται σε Επαγγελματικές Ασθένειες. Ο υψηλός αυτός αριθμός των 5.500 θανάτων ημερησίως, οδηγεί τη ΔΟΕ να διαπιστώνει ότι οι Επαγγελματικές Ασθένειες έχουν πλέον λάβει τα χαρακτηριστικά «κρυφής επιδημίας» και να δηλώνει ότι πρόκειται για «απαράδεκτη έκπτωση  των όρων αξιοπρεπούς εργασίας».


Η ελλιπής πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο στους εργαζομένους και στις οικογένειές τους αλλά επίσης και στην κοινωνία λόγω του ιλιγγιώδους κόστους που αυτές συνεπάγονται, λόγω της χαμένης παραγωγικότητας και της οικονομικής αφαίμαξης των ασφαλιστικών ταμείων.


Η πρόληψη είναι πιο αποτελεσματική και λιγότερο δαπανηρή από την θεραπεία και την αποκατάσταση. Κάθε χώρα μπορεί να συμβάλλει με συγκεκριμένα βήματα για την πρόληψη των Επαγγελματικών Ασθενειών.


Η ΔΟΕ αναφέρει πως η τήρηση στατιστικών στοιχείων αποτελεί μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών πρόληψης των επαγγελματικών ασθενειών. Η Ελλάδα, σήμερα δεν διαθέτει στατιστικά στοιχεία για τις Επαγγελματικές Ασθένειες. Αν και το θέμα έχει αναδειχθεί από 30ετίας από όλους τους επιστημονικούς φορείς που έχουν σχέση με την ΑΥΕ, η κατάσταση παραμένει στάσιμη.


Μήπως ήρθε η ώρα να μας απασχολήσει η αύξηση των πόρων που τόσο έχει ανάγκη η χώρας μας, εξοικονομώντας εκείνους που καθημερινά χάνονται επειδή δεν υπάρχουν πολιτικές πρόληψης των επαγγελματικών ασθενειών;


Εδώ θα βρείτε εκτενέστερες πληροφορίες στα Αγγλικά.