ΔΕΗ: στις «δαγκάνες» της εφορίας όσοι χρωστούν το ΕΕΤΗΔΕ

Την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου ξεκινά η έκδοση των λογαριασμών της ΔΕΗ με το νέο Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ) και, όπως ενημερώνει η Επιχείρηση, στις 22 Ιουνίου θα γίνει εκκαθάριση των ανεξόφλητων ποσών του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), επιστρέφοντας στις εφορίες προς είσπραξη όλα τα ανεξόφλητα ποσά.


Συγκεκριμένα η ΔΕΗ γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις σχετικές διευκρινίσεις του υπουργείου Οικονομικών, η έκδοση λογαριασμών που θα περιλαμβάνουν το ΕΕΤΑ 2013 θα ξεκινήσει την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου.


Ως εκ τούτου, ενημερώνει ότι στις 22 Ιουνίου 2013 είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει σε εκκαθάριση των ανεξόφλητων ποσών ΕΕΤΗΔΕ 2012 και αυτό σημαίνει ότι θα επιστρέψει στις αρμόδιες Υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών για είσπραξη, όλα τα ανεξόφλητα ποσά ΕΕΤΗΔΕ 2012, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στους λογαριασμούς ρεύματος και δεν έχουν πληρωθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.


Όπως διευκρινίζει, αν κάποιος πελάτης εξοφλήσει εκπρόθεσμα (μετά την 22α Ιουνίου 2013) λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος που περιλαμβάνει ΕΕΤΗΔΕ 2012, το ποσό που θα έχει καταβληθεί για το ΕΕΤΗΔΕ θα πιστωθεί και θα εμφανιστεί διακριτά στο πρώτο λογαριασμό ρεύματος που θα εκδοθεί μετά την 22α Ιουνίου 2013, καθώς η οφειλή ΕΕΤΗΔΕ 2012 θα έχει μεταφερθεί στην Εφορία.


Αν πάλι οποιοσδήποτε εκ των πελατών αυτών επιθυμεί να του επιστραφούν τα χρήματα που θα έχει καταβάλει για το ΕΕΤΗΔΕ 2012, νωρίτερα από την έκδοση του επόμενου λογαριασμού του, μπορεί να μεταβεί ο ίδιος -ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο- σε οποιοδήποτε κατάστημα της ΔΕΗ και να παραλάβει το αντίστοιχο ποσό, με την προσκόμιση ενός πρόσφατου λογαριασμού και επίδειξη της ταυτότητάς του


Για τη διευκόλυνσή τους, η ΔΕΗ προτρέπει τους πελάτες να  ενημερώνονται πρώτα για το θέμα καλώντας στο 11770.