Η υπερθέρμανση σε 13 δευτερόλεπτα

Η NASA δημιούργησε ένα βίντεο 13 δευτερολέπτων, που δείχνει την αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη, από το 1950 έως σήμερα.

Όπως περιγράφει και ο οργανισμός Climate Central, παρατηρείται μία αύξηση του ρυθμού της θερμοκρασίας της επιφάνειας της Γης, από το 1970 και αργότερα.

Τα δεδομένα είναι από το Goddard Institute for Space Studies, της NASA, που έχει ως αντικείμενο την παρατήρηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας στην επιφάνεια του πλανήτη.

Όπως αναφέρει η NASA, «Οι 10 θερμότερες χρονιές στην καταγραφή του ινστιτούτου, έχουν προκύψει μέχρι το 1998.»