Ζητούν παράταση της καταγραφής αγροτεμαχίων στο Ε9

Να υποβληθούν Ε9 μόνο από τα φυσικά πρόσωπα που έχουν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση κατά το έτος 2012, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η Σεπτεμβρίου 2013 και η καταγραφή των αγροτεμαχίων να ακολουθήσει σε δεύτερο χρόνο, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Ε9 αυτής της περίπτωσης, την 31η Δεκεμβρίου 2013 προτείνουν οι φοροτεχνικοί στο υπουργείο Οικονομικών.
Σύμφωνα με το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κ. Αντώνη Μουζάκη τα φυσικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2013 έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε αγροτεμάχια εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, υποχρεούνται να ελέγξουν ηλεκτρονικά την περιουσιακή κατάσταση των αγροτεμαχίων αυτών και να τροποποιήσουν, συμπληρώσουν ή και διαγράψουν αυτά, έτσι ώστε ο 2ος πίνακας της δήλωσης Ε9 να απεικονίζεται ορθά. Επίσης υποχρέωση για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2013 έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που εντός του έτους 2012 είχε μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.

Αυτό γίνεται διότι το 2014 θα επιβληθεί ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων, σε αντικατάσταση του ΦΑΠ και του ΕΕΤΑ, που θα περιλαμβάνει στη βάση υπολογισμού του και την αξία των αγροτεμαχίων.

Για την έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΦΑΠ 2013, αναγκαίο είναι να προβούν οι πολίτες, μόνο στην καταγραφή των μεταβολών της περιουσίας του πίνακα 1 του εντύπου Ε9, δηλαδή να αποτυπώσουν τις μεταβολές, τροποποιήσεις κλπ, των οικοπέδων που βρίσκονται εντός σχεδίου ή οικισμού και των κτισμάτων εντός ή εκτός σχεδίου. Οι εγγραφές – καταχωρήσεις των αγροτεμαχίων, μας είναι αδιάφορες στην παρούσα φάση, προκειμένου να εκδοθούν τα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΦΑΠ 2013.

« Οι κάτοχοι ακινήτων εκτός σχεδίου, του πίνακα 2 του Ε9, ίσως ξεπερνούν τους 4.500.000 πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υποβληθούν 4.500.000 δηλώσεις Ε9, στόχος ανέφικτος μέχρι 15.9.2013», αναφέρει ο κ. Μουζάκης και σημειώνει πως οι κάτοχοι ακίνητης περιουσίας που θα κληθούν να υποβάλουν το Ε9, για μεταβολές, τροποποιήσεις της περιουσιακής τους κατάστασης είναι λιγότεροι από 500.000 πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υποβληθούν λιγότερες από 500.000 δηλώσεις Ε9, στόχος εφικτός αν δοθεί και μία παράταση τουλάχιστον μέχρι 30.9.2013, που ουδόλως θα επηρεάσει τους στόχους του υπουργείου Οικονομικών, για καταβολή του ΦΑΠ 2013, σε τέσσερις δόσεις, με την τελευταία μέχρι το Φεβρουάριο 2014.

«Πρέπει να να υποβληθούν δηλώσεις στοιχείων ακινήτων μόνο από τα φυσικά πρόσωπα που έχουν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση κατά το έτος 2012, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η Σεπτεμβρίου 2013 και η καταγραφή των αγροτεμαχίων να ακολουθήσει σε δεύτερο χρόνο, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Ε9 αυτής της περίπτωσης, την 31η Δεκεμβρίου 2013», τόνισε ο ίδιος.

Πηγή: tovima.gr