Ιστορία μου, αμαρτία μου

Την επιλογή του «ξαφνικού θανάτου» για άλλους περίπου 2.200 εργαζομένους στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), που προέρχονται από τη συγχώνευση της πρώην ΕΒΟ και της ΠΥΡΚΑΛ, την Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη ΛΑΡΚΟ, προωθεί η τρόικα.

Επιστρέφει ως απαράδεκτο το σχέδιο της κυβέρνησης για «εξυγίανση» με ελεγχόμενες απολύσεις και ζητεί άμεσο κλείσιμο και των τριών και απόλυση όλων των υπαλλήλων χωρίς αποζημίωση.

Οι επιχειρήσεις αυτές κατέρρευσαν κάτω από τη διοίκηση των παλαιών ιδιοκτητών τους και πέρασαν σταδιακά (από τη δεκαετία του 1980) στα χέρια του Δημοσίου. Ειδικά η ύπαρξη και λειτουργία της αμυντικής βιομηχανίας θεωρήθηκε τότε -και σωστά- θέμα υψίστης εθνικής σημασίας.

Το πρόβλημα είναι ότι η διεφθαρμένη μηχανή της δημόσιας διοίκησης, το πελατειακό σύστημα των προμηθειών και οι ανομολόγητες σχέσεις της πολιτικής με την οικονομική εξουσία οδήγησαν τις επιχειρήσεις αυτές σε πλήρες αδιέξοδο.

Η αλόγιστη αύξηση του αριθμού των εργαζομένων μόνο για ρουσφετοκομματικούς λόγους είναι έλασσον αλλά όχι αμελητέο ζήτημα. Σχετίζεται ευθέως με την ανορθολογική οργάνωση της παραγωγής και την αδιαφανή διαχείριση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Αποφασιστικό ρόλο, πάντως, στην κατάρρευσή τους έπαιξε η πλήρης αφασία του πολιτικού προσωπικού. Ούτε είδε ούτε κατάλαβε ποτέ τις πραγματικές ανάγκες των εργοστασίων σε υλικά και παραγγελίες. Ούτε ποτέ κατάλαβε την αξία τους.

Ετσι, με ευθύνη και άλλων εξωγενών παραγόντων, όπως η κατάργηση των κρατικών επιδοτήσεων στην Ε.Ε., οι περισσότερες επιχειρήσεις έγιναν ζημιογόνες. Η απελευθέρωση της ευρωπαϊκής αγοράς βοήθησε τελικά μόνο όσες βιομηχανίες διέθεταν ήδη ισχυρά ερείσματα στον ευρωπαϊκό παραγωγικό χάρτη και υψηλό δείκτη ανταγωνιστικότητας. Δηλαδή τις βορειοευρωπαϊκές.

Φθάσαμε λοιπόν σήμερα στο σημείο μηδέν. Οι καταγεγραμμένες ζημιές και των τριών επιχειρήσεων ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ. Τα ΕΑΣ, από 1.631 εργαζομένους που απασχολούσαν το 2010, έχουν σήμερα μόλις τους μισούς. Διαθέτουν όμως μεγάλης αξίας ακίνητη περιουσία και συνολικά 7 εργοστάσια. Είναι, όμως, ουσιαστικά υπολειτουργούντα.

Η «Ε» Θεωρεί, ότι η κρατική αμυντική βιομηχανία της χώρας προσφέρει στο δημόσιο συμφέρον, στην ευημερία του λαού και πρέπει να διασωθεί. Με σωστή αξιοποίηση των ανθρώπων της και ορθολογική χρήση της τεχνολογίας της.

Η επιταγή της τρόικας για κλείσιμο και απολύσεις εδώ και τώρα, που λίγο διαφέρει από τις προτάσεις της κυβέρνησης, δεν είναι λύση. Είναι ακόμη ένα ολέθριο λάθος. Αλλά είναι το λάθος ενός κατακτητή, που κάποιος τον έφερε και κάποιος τον διατηρεί στη χώρα.

Πηγή: enet.gr