Λογιστές χωρίς άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Λογιστές χωρίς άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αλλά και οικονομολόγους με πλαστά πτυχία εντόπισαν το Οικονομικό Επιμελητήριο και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.