Οι παρενέργειες των φαρμάκων στις 10 πιο συχνές αιτίες θανάτου

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων κατατάσσονται στις 10 πιο συχνές αιτίες θανάτου στις ΗΠΑ, με επίδραση σε 1,5 εκατομμύριο ασθενείς το χρόνο, ενώ στη Γαλλία έχει εκτιμηθεί ότι το 3% των εισαγωγών σε νοσοκομεία οφείλονται σε αυτές. Πέρα από τα προβλήματα υγείας, το κόστος που προκαλείται στο σύστημα υγείας από τις ανεπιθύμητες δράσεις φαρμάκων, λόγω της παρατεταμένης νοσηλείας των ασθενών στα νοσοκομεία, αποτελεί ακόμη μία σημαντική διάσταση του προβλήματος.

Στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος για τον εντοπισμό πιθανών ανεπιθύμητων δράσεων των φαρμάκων στοχεύει έρευνα που θα εκπονηθεί τα επόμενα δύο χρόνια στο Ινστιτούτο INSERM (Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale) των Παρισίων, υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Marie-Christine Jaulent.

Στην ερευνητική ομάδα συμμετέχει, με υποτροφία Marie-Curie, ένας νέος Έλληνας επιστήμονας, ο Βασίλειος Κουτκιάς, μέλος της Ομάδας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Πληροφορικής του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EΚΕΤΑ)

Απώτερος στόχος της έρευνας είναι ο αξιόπιστος και ταχύτερος εντοπισμός ανεπιθύμητων δράσεων φαρμάκων μέσα από τη συμπληρωματική και συγκριτική αξιοποίηση δεδομένων που μπορεί να προκύψουν από διάφορες σχετικές πηγές βιοϊατρικής πληροφορίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα έχουν ως κύριους αποδέκτες φαρμακευτικές εταιρείες, φορείς φαρμακο-επαγρύπνησης, εταιρείες πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, ερευνητές του χώρου της βιοϊατρικής τεχνολογίας και πληροφορικής, ασφαλιστικούς φορείς και κανονιστικές αρχές, καθώς επίσης και ομάδες ασθενών.