ΚΤΕΛ τριών ταχυτήτων

Στην πλήρη απελευθέρωση των γραμμών των υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών, οι οποίες δύναται να εξυπηρετούνται, εκτός από τα «παραδοσιακά» ΚΤΕΛ, από τουριστικά πούλμαν έως και ξένες μεταφορικές εταιρείες (φτάνει οι πινακίδες των λεωφορείων να είναι… ελληνικές), προχωρά το υπουργείο Μεταφορών, με σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή.

Απώτερος στόχος του νομοσχεδίου είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών των ΚΤΕΛ προς όφελος των επιβατών, με τη σύσταση της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών να λειτουργεί καθοριστικά.

Αναλυτικότερα, με το νομοσχέδιο «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών – Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» επέρχονται μεταρρυθμίσεις στο σχεδιασμό, την οργάνωση, τις διαδικασίες ανάθεσης και την παροχή των δημόσιων υπεραστικών οδικών μεταφορών της χώρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, θα επιτρέπεται οι φορείς να επιλέγουν ελεύθερα την εταιρική μορφή οργάνωσης των σχετικών επιχειρήσεων, με την πρόθεση να δημιουργηθούν οικονομικώς βιώσιμα εταιρικά σχήματα, σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται τρεις κατηγορίες γραμμών:

1 Οι γραμμές αποκλειστικού έργου, δηλαδή εκείνες στις οποίες ο ανάδοχος εξασφαλίζει την αποκλειστικότητα εκτέλεσης έργου στις συγκεκριμένες γραμμές, χωρίς ανταγωνισμό.

2 Οι άγονες γραμμές, δηλαδή εκείνες για τις οποίες ο ανάδοχος εξασφαλίζει την αποκλειστικότητα εκτέλεσης έργου και ταυτόχρονα -λόγω μικρού οικονομικού ενδιαφέροντος- επιδότηση (αποζημίωση).

3 Οι γραμμές ελεύθερης επιλογής. Στην τρίτη κατηγορία εμπίπτουν οι γραμμές μεγάλου εμπορικού ενδιαφέροντος, όπου οποιοσδήποτε τηρεί τις προϋποθέσεις θα μπορεί να εκτελεί δρομολόγια ή να προτείνει και να εκτελεί νέα δρομολόγια. Σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του νέου συστήματος υπεραστικών επιβατικών μεταφορών θα διαδραματίζει η νεοσύστατη Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών (ΡΑΕΜ), η οποία θα καθορίζει τις γραμμές και το ποσό των δημόσιων υπεραστικών μεταφορών επιβατών που θα επιδοτούνται, ασκώντας έλεγχο στις τιμές των εισιτηρίων.

Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια συμβάσεων ανάθεσης, αυτές έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από οκτώ έτη ή μεγαλύτερη των δέκα ετών, με δυνατότητα παράτασης του χρόνου κατά 50%.

Εκτός των άλλων, στο ίδιο σχέδιο νόμου δίνεται η δυνατότητα στους υφιστάμενους κατόχους αδειών ταξί να τις μετατρέψουν σε λιμουζίνες. Στην Αθήνα οι άδειες λιμουζινών είναι 36.

Πηγή: enet.gr