Συνάντηση για τον καθορισμό των τμημάτων της Φιλαρμονικής Παραλίου Άστρους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παρ. Άστρους ανακοινώνει ότι:

την 16η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 5:00μ.μ. έως 6:00 μ.μ.,

στην αίθουσα της Φιλαρμονικής (στον πρώτο όροφο του Διοικητηρίου Παρ. Άστρους)

θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση

των υποψήφιων μαθητών  της Φιλαρμονικής του Παραλίου Άστρους

με τον καθηγητή – μουσικό κο Σπύρο Μαρίνη

για τον καθορισμό των τμημάτων, των ωρών λειτουργίας τους και λοιπών σχετικών θεμάτων.

Είναι σημαντικό να παρευρεθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ώστε να καταρτιστεί το πρόγραμμα του έτους 2013 – 2014 -λαμβάνοντας υπόψη τις ελεύθερες ώρες των μαθητών- για να μην παρουσιαστούν δυσλειτουργίες στην πορεία των μαθημάτων.