Κλυδωνίζει το επενδυτικό κλίμα η μεταφορά της Βιοχάλκο στο Βέλγιο

Η κίνηση αυτή επαναφέρει την ανησυχία για αποχώρηση και άλλων ομίλων

Ο Όμιλος Στασινόπουλου υλoποίησε τελικά την προειδοπoιήσή του για μεταφορά της έδρας του εκτός Ελλάδος και της μετοχής στο Euronext.
Ο πρόεδρος και βασικός μέτοχος, κ. Νίκος Στασινόπουλος, εξέφραζε τον τελευταίο χρόνο, σε όλους τους τόνους, την έντονη δυσαρέσκειά του για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της υπερφορολόγησης, αλλά και το υψηλό ενεργειακό κόστος.
Ωστόσο, κύκλοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξέφραζαν τις αμφιβολίες τους για το κατά πόσον είναι εύκολη μια τέτοια έξοδος από το ΧΑ, με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.
Όσον αφορά στις αιτίες αποχώρησης, όπως ανέφεραν παράγοντες του ΣΕΒ, η φορολογία αυξήθηκε στο τελευταίο διάστημα κατά 100%, εάν λάβει κανείς υπόψη του τις επιβαρύνσεις σε όλα τα επίπεδα.
Η επιβάρυνση που ξεκίνησε από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, αλλά και η μείωση της έκπτωσης των αποσβέσεων με τελευταίο νομοθέτημα, σε συνδυασμό με το ότι το ενεργειακό κόστος εκτιμάται σαν φθηνότερο κατά 50% σε γείτονες βαλκανικές χώρες, είναι από τις βασικές αιτίες μιας απόφασης με πάρα πολλές επιπτώσεις.
Πρώτα απ' όλα, η φυγή ενός από τους μεγαλύτερους, αν όχι του μεγαλύτερου, παραδοσιακού επί δεκαετίες, βιομηχανικού ομίλου από τη χώρα, είναι ένα ηχηρό μήνυμα για το επενδυτικό κλίμα, το πλήθος αντικινήτρων που υπάρχουν, κυρίως όμως για τα αποτελέσματα της ακολουθούμενης συνταγής της τρόικας. Διότι, εάν η βιομηχανία διέβλεπε κίνητρα και ανταγωνιστικότητα, όσον αφορά στο εγχώριο περιβάλλον, σε καμία περίπτωση δεν θα έκανε αυτή την κίνηση. Επίσης, καταδεικνύει ότι η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας δεν προσδιορίζεται μόνο από τη μείωση μισθών, όπως καλλιεργείται από την πλευρά κύκλων που συνάδουν με τη λογική της τρόικας.
Το κλίμα που επικρατεί σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς, όπως εκτιμούν εκπρόσωποι κορυφαίων ομίλων, τα προβλήματα έχουν φθάσει σε σημείο συσσώρευσης. Η κίνηση αυτή επαναφέρει την ανησυχία για αποχώρηση και άλλων ομίλων που, με τη σειρά τους, έχουν προειδοποιήσει και αυτοί για τα υφιστάμενα αντικίνητρα και έχουν διαψεύσει κατά καιρούς την πρόθεσή τους να αποχωρήσουν.
Είναι αμφίβολο, μετά από τη μεταφορά της έδρας στο εξωτερικό, το πώς θα γίνεται η διαχείριση των κερδών στον Όμιλο και ποια φορολογικά οφέλη ενδέχεται να χάσει σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο το ελληνικό Δημόσιο με την πολιτική που ακολουθείται.

Πηγή: newmoney.gr