Στην Ελλάδα επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου για τη διαχείριση απορριμμάτων

Την Ελλάδα επισκέφθηκε η επιτροπή αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκείμενου να διαπιστώσει την συμμόρφωση της χώρας μας στις ανοιχτές υποθέσεις σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και την Κέρκυρα.
Είχε επαφές με την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, ενώ επισκέφθηκε και το ΧΥΤΑ της Φυλής.
Εν όψει και της εκδίκασης των υποθέσεων των ανοιχτών χωματερών ασκούνται πιέσεις για άμεσο κλείσιμο και αποκατάσταση των χωματερών, και για το λόγο αυτό, σε σύσκεψη χθες, τονίστηκε η ανάγκη άμεσης δράσης.
Παράλληλα, γίνονται προσπάθειες να δρομολογηθεί ο ΧΥΤΑ της Πελοποννήσου σε μία περιοχή όπου καταγράφονται οι περισσότερες χωματερές.
Πηγή: skai.gr