Σπεύσατε για το εφάπαξ

Παράθυρο για πάγωμα των νέων μειώσεων στο εφάπαξ όσων αποχώρησαν από το Δημόσιο το 2012 και εντός του 2013 ανοίγει η κυβέρνηση.
Το υπουργείο Οικονομικών με επείγον έγγραφό του καλεί τους φορείς που έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, ανάμεσά τους και το Ταμείο Πρόνοιας του Δημοσίου να «τρέξει» την εξόφληση των εφάπαξ που έχει προγραμματίσει με τη χρηματοδότηση που ήδη έχει δοθεί και να υποβάλει νέο σχέδιο για πρόσθετη χρηματοδότηση ώστε να καλύψει και νέες αιτήσεις εφάπαξ, που σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να υποστούν νέες περικοπές.
Στην κατηγορία αυτήν ανήκουν 40.000 δημόσιοι υπάλληλοι που συνταξιοδοτήθηκαν εντός τους 2012 και το 2013 και δεν έχουν πάρει εφάπαξ και δεν ανήκουν στη λίστα πληρωμής εφάπαξ που διεκπεραιώνει το Ταμείο Πρόνοιας, αφού η χρηματοδότηση των 1,1 δισ. ευρώ που πήρε στις αρχές του έτους, επαρκεί για την πληρωμή των εφάπαξ των υπαλλήλων που συνταξιοδοτήθηκαν ώς τα τέλη του 2011 και τις αρχές του 2012.
Η πληρωμή αυτών των εφάπαξ ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2014 και για να αξιοποιηθεί το «παράθυρο» θα πρέπει οι πληρωμές που απομένουν, δηλαδή 350 εκατ. ευρώ, να γίνουν εντός του 2013.
Για τα εφάπαξ που δεν είναι μέσα στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, δηλαδή για περίπου 40.000 υπαλλήλους, ο μόνος τρόπος να αποφύγουν τις νέες μειώσεις από το 2014 είναι να εξασφαλιστεί πρόσθετη χρηματοδότηση.
Στο έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών ο υπουργός αναπληρωτής Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας καλούσε τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να αποστείλουν μέχρι χθες αναλυτικά στοιχεία για το πλάνο της απορρόφησης της χρηματοδότησης που έχουν ήδη λάβει και να προγραμματίσουν το ύψος «τυχόν πρόσθετης χρηματοδότησης που δύναται να απορροφηθεί ώς το τέλος του τρέχοντος έτους».

Πηγή: topontiki.gr