Μνημόνιο συνεργασίας για την ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων

Υπεγράφη τη Δευτέρα, από τον δήμαρχο της Πάτρας Γ. Δημαρά και την πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρίας «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε.» Ντ. Γαλάνη το μνημόνιο συνεργασίας για την Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων της Πάτρας. Aντικείμενο τoυ μνημονίου είναι η υποστήριξη του δήμου Πατρέων, με στόχο την πληρέστερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση όλων των θεμάτων του Προγράμματος «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Πάτρας», προκειμένου να διεκδικήσει ο δήμος ενιαία ή τμηματικά την ένταξή του στα πλαίσια της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020.

Ο δήμος Πατρέων στο πλαίσιο της αναζήτησης μίας νέας, φιλικότερης και αποτελεσματικότερης εικόνας και λειτουργίας της πόλης, με σκοπό την αύξηση της επισκεψιμότητας και την κατ’ επέκταση ενίσχυση του αστικού τουρισμού, θα προχωρήσει σε έργα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στο πλαίσιο του πολεοδομικού ιστού της πόλης με κεντρική ιδέα την ανάδειξη των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων των διαφόρων ιστορικών περιόδων της πόλης. Η προτεινόμενη ανάπλαση θα γίνει κατά τα πρότυπα του προγράμματος «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας».

Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην αποκάλυψη του ιστορικού προσώπου της πόλης εξελίσσοντας και ενσωματώνοντας το ιστορικό του ίχνος στην σύγχρονη εικόνα της. Για τον σκοπό αυτό επιδιώκει την εξασφάλιση μελετών για τους χώρους εκείνους που διαθέτουν στοιχεία μνήμης και οι οποίοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την ιστορία της, ώστε να γίνουν οικείοι στους κατοίκους και τους επισκέπτες της, συμβάλλοντας παράλληλα σε μια διαδικασία συγκρότησης της νέας της πολιτιστικής ταυτότητας. Το πρόγραμμα εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, ώστε οι συνυπογράφοντες το Μνημόνιο Συνεργασίας να συνεργαστούν προκειμένου να διερευνήσουν τη δυνατότητα ανάληψης δράσεων άμεσης απόδοσης που στόχο θα έχουν τον συντονισμό των ενεργειών για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων και την συγκρότηση ολοκληρωμένων φακέλων με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας της πόλης.

Η Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων ως εταιρεία εποπτευόμενη από το ΥΠΕΚΑ και το ΥΠΠΟΑ έχει ως αντικείμενο μεταξύ άλλων την υλοποίηση του προγράμματος της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, όπως εξειδικεύεται με συγκεκριμένο πρόγραμμα έργων και παρεμβάσεων στην περιοχή του Ιστορικού Κέντρου της πόλης, καθώς και σημαντικών προγραμμάτων αναπλάσεων και μητροπολιτικών παρεμβάσεων σε όλη την Επικράτεια. Με καταγεγραμμένες ήδη σημαντικής εμβέλειας παρεμβάσεις στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας, και όχι μόνο, με συνακόλουθη καταλυτική επίδραση στη φυσιογνωμία της πόλης, προσφέρει την τεχνογνωσία της και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην μελέτη και υλοποίηση του Προγράμματος «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Πάτρας». Αυτό θα επιτευχθεί με τη διενέργεια ανοικτών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών Ιδεών ή προμελετών για τις περιοχές του προγράμματος.