Επιχορηγήσεις στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας από το Υπουργείο Εσωτερικών

  1. 28.245 ευρώ (εδώ) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2013, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του.
  2. 13.152 ευρώ (εδώ) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας από τους ΚΑΠ έτους 2013 για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι για το Α΄τρίμηνο 2013.