Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2014 με θέμα τις τοπικές κοινότητες

Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού εορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία, η οποία καθορίσθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού το 1970.

Κύριος στόχος του εορτασμού αυτού είναι η ανάδειξη της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής συμβολής του τουρισμού στην ευδαιμονία της διεθνούς κοινότητας.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού εφιστά ιδιαίτερη προσοχή στο ρόλο του Τουρισμού, συμβάλλοντας σε ένα από τα δομικά στοιχεία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους: την τοπική κοινότητα.