Το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Δελτίο τύπου

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας συμμετείχαν φορείς  της πόλης, επιτροπές κατά της δημιουργίας νέων χωματερών και πολλοί πολίτες. 

Μετά από γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο διαπιστώθηκε:

1.Έχουν περάσει περισσότερα από δέκα χρόνια που οι δημοτικές αρχές της πόλης επικαλούμενες κάθε φορά την έκτακτη ανάγκη δίνουν προσωρινές λύσεις που όχι μόνο δεν λύνουν το πρόβλημα αλλά χρόνο το χρόνο γίνεται οξύτερο με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, δαπανώντας ταυτόχρονα σημαντικά κονδύλια σε άσκοπες ενέργειες.

2. Η απόφαση των δήμων να παραχωρήσουν στην Περ/ρεια Πελ/σου την διαχείρηση των στερεών αποβλήτων δεν τους απαλλάσσει από τις ευθύνες για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, αφού και με βάση τη νομοθεσία αυτοί είναι οι υπεύθυνοι και δεν έχουν τηρηθεί βασικές αρχές της παραχώρησης και των χρονικών ορίων εφαρμογής της.

3. Η πρόταση της Περ/ρειας Πελ/σου για βιομηχανική επεξεργασία των απορριμμάτων και δημιουργία ΧΥΤΑ στην Παλαιόχουνη είναι θολή, δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις για διαχείρηση με τρόπο που θα μειώνει σταδιακά τον όγκο των σκουπιδιών στη πηγή, θα προστατεύει το περιβάλλον και θα μειώνει το κόστος των ανταποδοτικών τελών στους κατοίκους.

4. Η σύσκεψη θεωρεί ότι λύση του προβλήματος αποτελεί η διαλογή στη πηγή, η ανακύκλωση κομποστοποίηση και δημιουργία ΧΥΤΥ. Πρακτική που εφαρμόζεται σήμερα στις αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. Η λύση αυτή πρέπει να πάρει μόνιμο χαρακτήρα και να αρχίσει άμεσα η υλοποίηση της. Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να αξιοποιηθούν παλαιότερες μελέτες του ΙΓΜΕ, δήμων και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

5. Η προσπάθεια άμεση ή έμμεση δημιουργίας νέων χωματερών βρίσκει φορείς και πολίτες σε πλήρη αντίθεση, ενέργειες τέτοιες πρέπει να ματαιωθούν.

6. Οι φορείς, οι επιτροπές και οι πολίτες που συμμετείχαν στη σύσκεψη θεωρούν ότι πρέπει να διεκδικηθεί λύση του προβλήματος άμεσα με μαζικές εκδηλώσεις των κατοίκων.

Τέλος η σύσκεψη αποφάσισε να δημοσιοποιηθούν οι κατευθύνσεις αυτές, να ενημερωθούν τα συμβούλια των μαζικών φορέων και σε νέα σύσκεψη την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 7μμ στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας να οριστικοποιηθούν οι θέσεις και να αποφασισθεί το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ