Εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στο Παράλιο Άστρος

Απορίας άξιον!! Χρειάζονται «παρακάλια» για τα αυτονόητο, δηλαδή την εφαρμογή του υπάρχοντος!! κανονισμού καθαριότητας στο Παράλιο Άστρος, όπως προκύπτει από «ειδική!!» προς τούτο συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, βλέπε εδώ.

Σ.Σ: Φαίνεται ότι χρειάζεται «ο από μηχανής θεός!!» για να καθαρισθεί η «Κόπρος του Αυγεία!!»