Προσοχή ξεκινάει από 1 Μαΐου η αντιπυρική περίοδος

Σύμφωνα με την υπ. αρ. 1/2015 πυροσβεστική διάταξη του Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου απαγορεύεται η καύση αγροτικών εκτάσεων από 1 Μάιου έως 31 Οκτωβρίου 2015 χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζει ο νόμος.

Επίσης, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα απαγορεύεται λόγω αυξημένης επικινδυνότητας η χρήση πυρός στα δάση, στις δασικές εκτάσεις, στις χορτολιβαδικές εκτάσεις καθώς και σε βραχώδεις, πετρώδεις εκτάσεις, που βρίσκονται σε πεδινά και σε ανώμαλα εδάφη και λόφους.