Εκτεταμένη διαφθορά στην Ελλάδα «βλέπει» το 69% των επιχειρήσεων

To 69% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα θεωρεί ότι η διαφθορά είναι εκτεταμένη, σύμφωνα με διεθνή έρευνα της Ernst & Young. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό είναι αισθητά βελτιωμένο σε σχέση με το 84% στην ίδια έρευνα του 2013.

Η περιοδική έρευνα της ΕΥ για τα φαινόμενα απάτης στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ινδία και την Αφρική, «Εταιρική απάτη και διαφθορά – η εύκολη επιλογή για την ανάπτυξη;» (Fraud and corruption – the easy option for growth?), διεξήχθη την περίοδο Δεκεμβρίου 2014-Ιανουαρίου 2015.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, η έρευνα διαπιστώνει ότι η πίεση για αυξημένα έσοδα και διεθνή επέκταση τροφοδοτεί τους κινδύνους αύξησης περιπτώσεων απάτης και διαφθοράς στις επιχειρήσεις.  Συνολικά, το 51% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι η διαφθορά είναι εκτεταμένη. Το 57% του δείγματος εκτιμά ότι οι διοικήσεις τους βρίσκονται υπό πίεση για αύξηση των εσόδων – στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο, στο 67%.

Μόνο το 20% των επιχειρήσεων πιστεύει ότι οι πολιτικές πρόληψης περιπτώσεων δωροδοκίας και διαφθοράς τις καθιστά λιγότερο ανταγωνιστικές, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα μειώνεται στο 15%. Το 37% του συνολικού δείγματος θεωρεί ότι οι εταιρείες συχνά αναφέρουν πλασματικά αυξημένες οικονομικές επιδόσεις, ενώ οι Έλληνες ερωτηθέντες θεωρούν ότι αυτό ισχύει σε ποσοστό 57%.

Η έρευνα αναδεικνύει τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στοιχεία ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις διεθνώς υιοθετούν κώδικες δεοντολογίας και πολιτικές κατά της διαφθοράς (57%) και ότι μέσα στα τελευταία δύο χρόνια οι διοικήσεις τους έχουν επικοινωνήσει με έμφαση τη σημαντικότητα τήρησης υψηλών ηθικών προτύπων στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες (33%). Στην Ελλάδα τα συγκεκριμένα ποσοστά είναι 65% και 49% αντίστοιχα.

Το 33% όσων συμμετείχαν στην έρευνα διεθνώς, πιστεύει ότι τα ηθικά πρότυπα στην εταιρεία τους έχουν βελτιωθεί τη τελευταία διετία, το ίδιο πιστεύει αντίστοιχο ποσοστό των Ελλήνων ερωτηθέντων.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 3.800 στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων σε 38 χώρες, διαπίστωσε ότι σχεδόν το ένα τρίτο των ερωτηθέντων αναφέρει ότι η διοίκηση βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση για επέκταση σε αγορές υψηλότερου κινδύνου. Προκλήσεις όπως η γεωπολιτική αβεβαιότητα, η αστάθεια της αξίας των νομισματικών ισοτιμιών και των τιμών των πρώτων υλών, καθώς και οι οικονομικές κυρώσεις, ωθούν τις επιχειρήσεις και τα στελέχη τους προς συμπεριφορές υψηλού κινδύνου.

Ακόμα, σύμφωνα με την έρευνα:

• Το 43% των ερωτηθέντων διεθνώς δηλώνει ότι η εταιρεία τους δεν διαθέτει πολιτική κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας, ή δεν την γνωρίζουν

• Το 37% δεν έχει συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας

• Το 24% αναφέρει ότι η εταιρεία τους δεν διαθέτει τηλεφωνική γραμμή για καταγγελίες πιθανών φαινομένων διαφθοράς.

Αναφορικά με την Ελλάδα, σημειώνεται ότι πάνω από τα δύο τρίτα των Ελλήνων ερωτηθέντων θεωρούν ότι οι πρακτικές διαφθοράς και δωροδοκίας συνεχίζουν να υπάρχουν στην Ελλάδα. Επίσης, είναι αισθητά υψηλότερα από το μέσο όρο διεθνώς τα ποσοστά των Ελλήνων που συμμετείχαν στην έρευνα οι οποίοι πιστεύουν ότι η δωροδοκία με τη μορφή δώρων, μετρητών ή διασκέδασης μπορεί να δικαιολογηθεί ως μέσο επιβίωσης της εταιρείας.

Ποσοστό 19% του ελληνικού δείγματος αναφέρει ότι δεν διαθέτει τηλεφωνική γραμμή για καταγγελίες πιθανών φαινομένων διαφθοράς, το 26% ότι δεν έχει συμμετάσχει σε κάποιο σχετικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και το 35% ότι η εταιρεία τους δεν διαθέτει πολιτική κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας.

Πηγή: lifo.gr