Στο Ευρωδικαστήριο η Ελλάδα για εξοικονόμηση ενέργειας και αλιεία

Τον… δρόμο για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνει και πάλι η Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει σήμερα, Πέμπτη, τη χώρα μας στο Ευρωδικαστήριο διότι δεν έχει ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο την ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση. Γι' αυτό προτείνει ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 29.145,60 ευρώ έως ότου η Ελλάδα συμμορφωθεί.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη οδηγία τα κράτη-μέλη πρέπει να εκπληρώσουν ορισμένους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2014 ως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι πρέπει να θεσμοθετηθούν καθεστώτα υποχρεώσεων ενεργειακής απόδοσης ή άλλα στοχευμένα μέτρα πολιτικής ώστε να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση σε νοικοκυριά, κτίρια, βιομηχανία και μεταφορές. Τα κράτη-μέλη όφειλαν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία το αργότερο έως τις 5 Ιουνίου 2014. Τον Φεβρουάριο του 2015 η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα ζητώντας της να της κοινοποιήσει όλα τα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση.

Το ύψος της ποινής των 29 145,60 ευρώ λαμβάνει υπόψη τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της παράβασης. Σε περίπτωση που η μεταφορά παραμένει ατελής και το Δικαστήριο επιβεβαιώσει την άποψη της Επιτροπής, η ημερήσια χρηματική ποινή πρέπει να καταβάλλεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ή μεταγενέστερη ημερομηνία που θα προσδιορίσει το Δικαστήριο μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς. Το τελικό ποσό της ημερήσιας ποινής θα αποφασιστεί από το Δικαστήριο, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει την πρόταση της Επιτροπής.

Συνολικά, 27 κράτη-μέλη της ΕΕ (όλα εκτός από τη Μάλτα) έχουν λάβει προειδοποιητική επιστολή για τη μη πλήρη μεταφορά της οδηγίας έως την καταληκτική ημερομηνία του Ιουνίου 2014. Μέχρι στιγμής, η Επιτροπή εξέδωσε οκτώ αιτιολογημένες γνώμες προς τα κράτη-μέλη όπου η πλήρης μεταφορά δεν είχε ακόμα επιτευχθεί (Αυστρία, Πορτογαλία, Βουλγαρία, Κροατία, Ιρλανδία, Ρουμανία, Λετονία και, σήμερα, Γερμανία) και παρέπεμψε στο Δικαστήριο δύο κράτη-μέλη (την Ουγγαρία τον Μάρτιο του 2015 και, σήμερα, την Ελλάδα).

Αιτιολογημένη γνώμη για τη διαχείριση της αλιείας

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να εγκρίνει ένα αποτελεσματικό σχέδιο διαχείρισης της αλιείας στη Μεσόγειο, ξεκινώντας σήμερα, Πέμπτη, διαδικασία παραπομπής της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ειδικότερα, η Κομισιόν κάλεσε την Ελλάδα να συμμορφωθεί με την υποχρέωσή της, βάσει του κανονισμού για τη Μεσόγειο, να εγκρίνει εθνικά σχέδια διαχείρισης για την αλιεία, η οποία διεξάγεται με γρίπους, συρόμενους από σκάφη, εντός των χωρικών της υδάτων.

Οι συρόμενοι από σκάφη γρίποι έχουν κυκλωτικά δίχτυα τα οποία σύρονται από το σκάφος και μπορούν να χρησιμοποιούνται από την επιφάνεια έως τον βυθό της θάλασσας ανάλογα με τα είδη που προορίζονται να αλιεύσουν. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών πολλών μεσογειακών τύπων αλιείας και καθώς δεν ισχύει η διαχείριση της αλιείας βάσει ποσοστώσεων, ο κανονισμός απαιτεί από τα κράτη-μέλη τη θέσπιση εθνικών σχεδίων διαχείρισης τα οποία να συνδυάζουν μέτρα διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας με ειδικά τεχνικά μέτρα. Στόχος είναι η διασφάλιση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων.

Τα εθνικά σχέδια διαχείρισης θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα της απαγόρευσης της αλιείας με γρίπους, συρόμενους από σκάφη, σε προστατευόμενους οικοτόπους όπως είναι οι βυθοί με θαλάσσια βλάστηση του είδους Posidonia oceanica.

Η Επιτροπή απέστειλε σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, καθώς δεν διαθέτει ακόμη έγκυρο σχέδιο διαχείρισης. Η χώρα μας έχει πλέον δύο μήνες στη διάθεσή της για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε με σκοπό τη διόρθωση της κατάστασης. Διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Πηγή: tovima.gr