«Η γη εσείσθη και αι πέτραι εσχίσθησαν!!»

Τη συγκρότηση νέα πολιτικής κίνησης με την ονομασία «Ενωτική Κίνηση Ευρωπαϊκής Αριστεράς», ανακοίνωσε ο Φώτης Κουβέλης, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται για κόμμα αλλά για πολιτική κίνηση.