Κατάπλους

Κατάπλους ιστιοπλοϊκού στο λιμάνι Παραλίου Άστρους. Τρίτη 27-10-2015 14.30, θερμοκρασία 22 βαθμοί.