Αναδασωτέες οι δασικές εκτάσεις από πυρκαγιά και άλλες αιτίες

Σε μια νομοτεχνική βελτίωση προκειμένου να προστατευθούν κατεστραμμένες δασικές εκτάσεις από υλοτομία ή καταπατήσεις προχώρησε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Πάνος Σκουρλέτης.

Ετσι, στο άρθρο του πολυνομοσχεδίου, με το οποίο κηρύσσονταν υποχρεωτικά ως αναδασωτέα τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, τα οποία καταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς ανεξαρτήτως της ειδικότερης κατηγορίας αυτών ή της θέσης στην οποία βρίσκονται, ο κ. Σκουρλέτης επεσήμανε στη Βουλή ότι προχωρεί σε νομοτεχνική βελτίωση βάσει της οποίας τα δάση και οι δασικές εκτάσεις θα κηρύσσονται αναδασωτέα, όχι μόνο έπειτα από πυρκαγιά -όπως ανέφερε η αρχική μορφή του άρθρου- αλλά και μετά από άλλες αιτίες (π.χ. παράνομη υλοτομία ή καταπάτηση).

Από την αναδάσωση εξαιρούνται οι εκτάσεις, για τις οποίες πριν την πυρκαγιά είχε χορηγηθεί έγκριση επέμβασης.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Περιβαλλοντος "η  προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979, κινείται προς την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου, περιορίζοντας περαιτερω τη δυνατότητα παρέμβασης σε κατεστραμμένο δάσος".

Τονίζεται μάλιστα ότι μέχρι σήμερα, εξαιρούνταν από την αναδάσωση τμήματα κατεστραμμένου δάσους (εφόσον είχε χορηγηθεί σχετική άδεια πριν την καταστροφή του) εάν αυτό είχε πληγεί από πυρκαγιά, παράνομη υλοτομία ή άλλη αιτία.

Με τη νέα ρύθμιση, η εξαίρεση συγκεκριμένου τμήματος κατεστραμμένου δάσους από την αναδάσωση επιτρέπεται μόνο εάν η καταστροφή προήλθε από πυρκαγιά (ανωτέρα βία).

Επίσης με το ίδιο άρθρο καταργείται η δυνατότητα απόρριψης μπαζών ή άλλων αποβλήτων σε εγκαταστάσεις παλαιών μεταλλείων ή λατομείων, τα οποία δεν έχουν αποκατασταθεί.

Πηγή: ethnos.gr