Γαλήνη

«Τζάμι» η θάλασσα στη περιοχή του Ατσίγγανου, στο Παράλιο Άστρος.

(21-5-2018, 13.50)