«Η νύχτα κατεβαίνει»

Στο φόντο το Νησί Παραλίου Άστρους, από τη πλευρά του Ατσίγγανου.

(30-8-2018, 19.55)