«Παράσταση για ένα ρόλο»

Από το Ανοιχτό Θέατρο Παραλίου Άστρους.

(30-8-2018, 20.40)