Μετά το δειλινό

Λιμάνι και κεντρική ακτή Παραλίου Άστρους.

(1-11-2018)