Στο φως των φαναριών

Είσοδος λιμανιού Παραλίου Άστρους.

(1-11-2018)