Στην αμμουδιά

Κεντρική ακτή Παραλίου Άστρους.

(23-11-2018, 11.50)