Λιμάνι Παραλίου Άστρους

Το λιμάνι και η ευρύτερη περιοχή όπως φαίνεται από το Νησί Παραλίου Άστρους.

(1-12-2018)