«Κατωκέφαλα»

Ζευγάρι από Πρασινοκέφαλες αγριόπαπιες ψάχνουν για τροφή στη λίμνη Μουστού.

(5-12-2018, 13.45)