Από το «Νησί»

Λιμάνι και κεντρική ακτή Παραλίου Άστρους.

(7-12-2018, 13.35)