Πουνέντης και σήμερα

Λιμάνι Παραλίου Άστρους.

(10-12-2018, 14.00)