«Καλήν εσπέραν άρχοντες»

Το Νησί Παραλίου Άστρους από το λιμάνι.

(13-12-2018)