«Λίμνες» και «ποτάμια»

Νο 1. Περιοχή «Ατσίγγανος»

Τα λόγια περιττεύουν!!!!

(Φωτ. 16-12-2018)

Νο 2. Περιοχή «Ατσίγγανος»

Νο 3. Περιοχή «Ατσίγγανος»

Νο 4. Περιοχή «Πόρτες»

Νο 5. Περιοχή «Πόρτες»