Στο «Μουστό»

Το κύριο κανάλι της λίμνης «Μουστού», στη κατεύθυνση προς τη θάλασσα.

(20-12-2018, 13.40)