Στα «πράσινα»

Στο φόντο το Κάστρο του Άστρους, από τη βόρεια κορφή του Νησιού.

(28-12-2018, 13.55)