Στις 32 του άλλου του μηνός

Του Σατιρικού

Πηγή: topontiki.gr