«Βρεγμένη» άμμος

Κεντρική ακτή Παραλίου Άστρους υπό βροχή.

(31-12-2018, 12.20)