Βοριάς 5άρης στον Αργολικό

Φωτ. η θάλασσα του Ατσίγγανου, στο Παράλιο Άστρος.

(1-1-2019, 09.10)