Ψιλόβροχο

Φωτ. κεντρική ακτή Παραλίου Άστρους.

(1-1-2019, 09.35)