Νο 2. Χιόνι

Χιονισμένη η κορφή του όρους «Ζάβιτσα», ύψος 974 μέτρα.

(1-1-2019, 12.15)