Νο 1. Χιόνι

Χιονισμένα τα βουνά πάνω από τον Άγιο Ανδρέα, αριστερά και Κοροκοβούνι δεξιά.

(1-1-2019, 12.10)