Τα χιόνια καλά κρατούν στον Πάρνωνα

Πάνω η χιονισμένη οροσειρά του Πάρνωνα και κάτω δεξιά το Παράλιο Άστρος.

(8-2-2019, 10.10)