Στον Ατσίγγανο

Η θάλασσα του Ατσίγγανου στο Παράλιο Άστρος, στο φόντο δεξιά το Ναύπλιο.

(8-2-2019, 10.25)