«Γερακίσιο μάτι»

Γερακίνα του είδους Buteo Buteo στη περιοχή -Πόρτες-.

(11-2-2019, 13.10)