Νο 2. Το καλοκαίρι συνεχίζεται…

Ατσίγγανος, στο Παράλιο Άστρος.

(2-5-2019, 13.30)