Νο 2. Λασποβροχή

Βρέχει αφρικανική σκόνη, Νέα προβλήτα στο λιμάνι Παραλίου Άστρους.

(4-5-2019, 12.55)