Ο «ανεξάρτητος!»

Φλομώσαμε στους ανεξάρτητους υποψηφίους.

(Πηγή: Με βάση γελοιογραφία του Harn Lay)